0212 517 00 16
wald@wald.org.tr


Web sayfamız yeni yüzüyle en kısa sürede yayında olacak...

Paylaş
Tarih : 24.02.2017 - 17:29

‘‘Göçmenlere Yönelik Çalışmalarda Yerel Girişimlerin Örgütlenmesi ve Deneyimlerinin Sınanması-Mültecilerin Yerleştirilmesi’’ Projesi Kapsamında Düzenlenen Eğitim Program 09 -17 Şubat 2017 Tarihlerinde Vakıf Binamızda Gerçekleştirilmiştir.

AB Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu IV Hibe Programı çerçevesinde, yürütmekte olduğumuz ‘‘Göçmenlere Yönelik Çalışmalarda Yerel Girişimlerin Örgütlenmesi ve Deneyimlerinin Sınanması-Mültecilerin Yerleştirilmesi’’ Projesi kapsamında düzenlenen eğitim program 09 -17 Şubat 2017 tarihlerinde vakıf binamızda gerçekleştirilmiştir.

AB Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu IV Hibe Programı çerçevesinde, yürütmekte olduğumuz ‘‘Göçmenlere Yönelik Çalışmalarda Yerel Girişimlerin Örgütlenmesi ve Deneyimlerinin Sınanması-Mültecilerin Yerleştirilmesi’’ Projesi kapsamında düzenlenen eğitim program 09 -17 Şubat 2017 tarihlerinde vakıf binamızda gerçekleştirilmiştir. Düzenlediğimiz programa Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sert, İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Sekreteri ve aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sare Aydın, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Üstübici’nin eğitmen olarak katıldığı eğitim programında çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu ile Yerel Yönetim Temsilcileri yer almıştır. Eğitimin birinci gününde Doç. Dr. Deniz ŞENOL SERT Göçmenlere Yönelik Türkiye’de Uygulanan Proje ve Politikalar, Göçmenler için Kamu- Sivil Toplum Ortaklığı konuları ele alınmıştır.  Eğitimin ikinci günü Prof. Dr. Murat Kasımoğlu ile devam etmiş ve AB’nin Eşit Muamele ve Ayrımcılık Karşıtı Politikalar, Göç ve Göçmen Politikalarının Ülke Ekonomilerine Yansımaları konularından bahsedilmiştir. Doç. Dr. Sare Aydın’ın katılımlarıyla gerçekleşen eğitimin üçüncü gününde Göç, Kültürlerarası ve Dinlerarası Diyalog, Avrupa’da Çok Kültürlülük ve Çeşitlilik Yönetimi başlıkları tartışılmıştır. Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel’in katılımlarıyla devam eden eğitimin dördüncü gününde Avrupa’daki Temel Göçmen Hakları ve Uygulama Şekilleri, AB Göç ve Sığınma Politikası, Göçmenlerin Entegrasyonuna Yönelik AB Politikaları konuları değerlendirilmiştir. Eğitimin  son günü ise Yrd. Doç. Dr. Ayşen Üstübici tarafından ele alınan Türkiye’de Göç Tarihi ve Son Göçler, Göçmenlerin Problemleri ve İhtiyaçları ve Türkiye’de Göçmen Hakları ve Hukuk Sistemine Erişim konularıyla sonlandırılmıştır.