0212 517 00 16
wald@wald.org.tr


Web sayfamız yeni yüzüyle en kısa sürede yayında olacak...

Paylaş
Tarih : 25.02.2016 - 16:28

Çocuk Dostu Şehirler Projesi

Çocuk Dostu Şehirler Projesi kapsamında, 28 Ekim 2015 tarihinde UNICEF’in Ankara Merkez Binası’nda “Yönlendirme Komitesi Toplantısı” yapıldı. Toplantıya; UNICEF, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), IKEA, WALD ve UCLG-MEWA Proje Yönlendirme Komite Üyeleri katıldı. 

Toplantıda; çocuk katılımı, çocuk korunması gibi tüm girdilerin birleştirilmesi noktasına değinildi. Bu kapsamda, Çocuk Meclisi’nin bir genelge ile zorunlu hale gelmesinin faydalı olacağı noktasında ortak görüş oluşturuldu. Ayrıca; Bitlis’te halkın tümüne açık olan bir Kültür Merkezi’nin içinde, farklı yaş gruplarından çocukların kullanabileceği üç bölümden oluşacak bir “Çocuk Odası” kurulması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra, mikro ölçekte proje kapsamında yapılan tüm faaliyetleri duyurmak, makro ölçekte de “Çocuk Dostu Şehirler Projesi”nin sürdürülebilirliğini sağlamak adına Adana ve Lüleburgaz’da eş zamanlı olarak Tanıtım Lansmanları düzenlenecektir. Bu çerçevede yapılacak olan lansmanlar ulusal düzeyde koordine edilerek, yerel basında davet edilecektir. 

Toplantıda, projenin kısa bir videosunun yaptırılması konusu görüşülerek Ankara’dan bir reklam ajansı ile anlaşma yapılması kabul edildi.

 

Toplantıda;

- Projenin sonuna gelindiğinde TRT Okul ile görüşülerek bir belgesel oluşturulması,

- Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir sekretarya oluşturulması ve çalışmaların takibi sonucunda, belediyelerin ödüllendirilerek bu sayede teşvik edilmelerinin sağlanması,

-Sekretaryayı yürütecek bir kurumun olması durumunda, belediyelere bir plaket ya da ödül verilip teşvik sağlanması,

- Çocuk Dostu Şehirler bağlamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın dahil edilmesi,

- Projenin sonuna gelinirken; Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) destekleriyle, yerel yönetim temsilcilerinin katılımlarının sağlanacağı Uluslararası Çocuk Zirvesi’nin düzenlenmesi,

- Projenin bütçesinin büyümesi için başka sponsorlarla da görüşülmesi,

- Çocuk Dostu Şehir oluşumunun Marka Şehir olmanın bir alt bileşeni haline gelmesi örneğinden hareketle, gerçekleştirilecekprojelerle Çocuk Dostu Şehirler Projesi’nin entegre bir şekilde yürütülmesi,  

-Proje kapsamında çalışılan belediyelerin kapasitesini artırmaya yönelik eğitimler düzenlenmesi ve bu sayede, kendi kaynakları olan belediyelerin küçükteknik destek ve yönlendirmelerle doğrudan çalışmalarına devam edebilmelerinin sağlanması, konuları başlıklar halinde ele alınarak tartışıldı.