Hakkımızda

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), demokrasi ve insan haklarının yerleşip yaşamasını sağlayacak temel kurumların demokratik yerel yönetimler olduğu düşüncesinden hareketle, yerel yönetimlerin teme aldığı ilkelerin yeniden gözden geçirilmesi, sürekli olarak tartışılması ve geliştirilmesi gereğinden yola çıkarak 1993 yılında kurulmuş bir kamu kuruluşudur.

Kuram ve uygulamayı aynı çatı altında bir araya getiren, görüş ve deneyim alışverişinde olanak sağlayan WALD, demokrasi ve insan hakları ideallerini paylaşmak ve etkin bir yerel yönetim yaratmak için çalışmaların yapıldığı ve komuoyuna duyurulduğu bir forum sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; toplumsal potansiyelin gelişimi sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincinin gelecek nesillere aktarmak için, özgün yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratan çalışmalar içerisinde yer almaktadır.

WALD; adını dünyaya duyurduğu Mayıs 1993 tarihinden itibaren yerel yönetim ve demokrasi kavramlarını ortak bir platformda buluşturarak demokrasinin yerel yönetimler arasında daha derinden kavranmasını sağlayıcı çalışmaları destekleyerek, yerel yönetimlerin, yerel yönetimlerin demokratik katılımcı yöntem ve süreçleri kurumsallaştırmalarına ve insan haklarının korunmasına yönelik faaliyetler içerisinde yer almaktadır. Özellikle kadınlara, çocuklara, gençlere, engellilere ve tüm dezavantajlı gruplara eşit fırsatların yaratılmasına ve topluma ve topluma aktif katılımlarını destekleyen ortamların geliştirilmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası projelerde etkin rol üstlenmektedir.

WALD, insan hakları, demokrasi, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında desteklediği projelerle, toplumun daha hızlı gelişmesine destek olmakta ve karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm seçenekleri sunarak demokratikleşme sürecine katkıda bulunmaktadır.

  • Paylaş