Uyum Politikalarının Geliştirilmesinde Belediyelerin Rolü Çalıştayı
 Uyum Politikalarının Geliştirilmesinde Belediyelerin Rolü Çalıştayı
  • Paylaş
Türkiye’nin Uyum Politikalarının Geliştirilmesi’nde Belediyelerin Rolü Çalıştayı, 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Suriye’de devam eden iç savaş ve ardından yaşanan yoğun göç akımı ile birlikte, ulusal düzeyde bir uyum politikası ve uygulama mekanizması geliştirilmesi amacıyla, İçişler Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü tarafından “Türkiye’nin Ulusal Uyum Politikalarının Geliştirilmesine Destek Projesi” çerçevesinde gerçekleştirilen ”Türkiye’nin Uyum Politikalarının Geliştirilmesi’nde Belediyelerin Rolü Çalıştayı” 12-13 Mayıs 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Uyum konusunun en önemli aktörlerinden biri olan yerel yönetim temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın temsilcilerinin bir araya geldikleri istişare toplantılarında; Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’nda stratejik önceliklerinin ve eylem alanlarının belirlenmesi konuları tartışıldı.

Çalıştaya katılan WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, açılışta yaptığı konuşmasında Demokrasilerde halkın katılım sağladığı birinci basamağın yerel yönetimler olduğu vurgusunu yaparak, tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi, AB Ülkelerinde de daha demokratik ve daha katılımcı yerel yönetimler kurmanın öncelikli bir amaç haline geldiğini belirtti.

Duman konuşmasında “Uluslararası bir yerel yönetim birliği olarak; göçmenler ve uyum politikaları konularını bünyemizde oluşturmuş olduğumuz komitelerimiz sayesinde farklı açılardan ele alma fırsatı buluyoruz. Ocak 2016 tarihinde Avrupa Birliği (AB) desteğiyle, UCLG-MEWA olarak, Lübnanlı uzmanlarla birlikte bölgemizde yaşanan sorunları içeren bir araştırama raporu hazırlamış bulunmaktayız. Raporumuz, “Suriyeli Göçmen Akını Yönetiminde Türkiye’deki ve Lübnan’daki Belediyelerin Rolü”nü içermektedir. Bu rapor bizim açımızdan bölgemizi yansıtıyor olması nedeni ile oldukça önemli bir rapordur” dedi. 

En önemli eksiklerden biri olarak da; yerel yönetimlerde göç departmanlarının henüz oluşturulamamış olmasını dile getiren Duman, ”Bu sadece, uluslararası göçün değil aynı zamanda iç göçünde koordinasyonu açısından oldukça önemlidir. Öte yandan, yerel yönetimlerde proje yazmayı bilen bu konularda uzman elemanlara daha fazla ihtiyaç duyulduğu da görülmektedir. Göçmenlerin uyumundan tutun da, eğitimine kadar her konuda projeler geliştirilebilir. Bunun için yerel yönetimlerin ilgili birimlerinin soruna temas edip, çözüm bulmada daha etkin bir rol oynayacağını düşünüyoruz." diyerek bu alanda yapılacak tüm çalışmalarda WALD olarak yer alınacağını belirtti.

İki gün süren ve Türkiye’deki yasal kalış imkanlarına sahip yabancılar, uluslararası koruma başvuru sahibi veya statüsü sahibi kişilerin ve geçici korunanların uyumuna ilişkin yerel yönetimlerin rolleri, kapasiteleri ve ihtiyaçları konularının değerlendirildiği çalıştay; burada elde edilen sonuçların, Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’nın geliştirilmesini desteklemesi ve bu alanda kısa vadede atılması gereken adımları belirleyici olmasının kararlaştırılması ile son erdi.