Göç, Kültür ve Gastronomi Zirvesi
Göç, Kültür ve Gastronomi Zirvesi
  • Paylaş
20 Nisan 2016 tarihinde Gaziantep'te gerçekleşen zirveye Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda temsilci katılım sağladı.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak, üyesi olduğumuz Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği aynı zamanda ev sahipliğinde düzenlemiş olduğumuz  Mültecilerin Yerleştirilmesi Projemizin Açılış Töreni ile Göç, Kültür ve Gastronomi Zirvesi 20 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Türkiye’den çok sayıda merkezi ve yerel yönetim temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcilerinin katıldıkları zirveye, Uluslararası katılımcıların da ilgisi oldukça yoğun oldu.

Zirve’nin açılışında bir konuşma yapan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda UCLG-MEWA Başkanı Fatma ŞAHİN konuşmasında; “Son 5 yıldan beri yaşadığımız komşularımızın yaşadığı bu drama, bu iç savaşa çocukların o gözündeki gözyaşına, annelerimizin çocuklarını kaybetmesine, çocukların annesiz, babasız kalmasına dayanmak mümkün değil. Biz hiç bir zaman ‘hesabi’ bir şekilde olaylara bakmadık. Hep haspi ve insani olarak olaylara bakıp, tarihten aldığımız ilhamla inancımızın, medeniyetimizin bize verdiği mesajı yerine getirdik. ’Veren el alan elden üstündür, komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışıyla komşularımıza, darda kalmışa, yetime, yaşlıya kapımızı, soframızı, gönlümüzü açtık.” dedi. 

WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DUMAN’ da Tarihi, insanlık tarihi kadar eski olan göçün, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerle yakın ve yoğun etkileşim içerisinde olduğunu ve bu anlamda, medeniyetlerin göçle şekillendiğini vurguladığı konuşmasında; “Göç ve kalkınma, sürekli etkileşim halinde birbirini etkileyen iki olgudur. Birini diğerinden ayırt etmek mümkün değildir. Bir taraftan göç, iyi yönetildiğinde kalkınmayı sağlayıp sürdürülebilir hale getirirken, doğru yönetilmezse, bu gelişmeleri olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Göçün kontrolden çıkması engellenerek, insanların ana vatanlarında, refah ve istikrar içinde yaşamasını sağlamak durumundayız. Ülkeler arasında göç ederek bu ülkeleri birbirine bağlayan, kardeşlikleri, dostlukları pekiştiren herkes, aslında insanlığın ortak kültürüne de büyük bir katkı sağlamaktadır.” dedi. 

Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler Daire İşler Başkanı Ege ERKOÇAK, göç ve mülteciler konularında Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Bakanlık olarak, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı tarafından yürütülen bu projenin, son dönemde ülkemiz ve AB gündeminin en üst sıralarında yer alan göçten kaynaklanan sorunların çözümüne bir nebze de olsa katkıda bulunacağını inanıyor ve sizlerin katılımcısı olduğunuz bu platformun, göç ile ilgili konuların çok boyutlu bir şekilde tartışılması bakımından önemli bir fırsat olacağı kanaatini taşıyoruz. Özellikle yoğun göç almış ve uyum sorunları ile mücadele eden Avrupa ülkelerinin tecrübelerinin sivil toplum kanalıyla ülkemize de aktarılması, aynı şekilde buradaki tecrübelerimiz ve oradaki Türklerin sorunlarıyla buradaki sivil toplum kuruluşlarının da ilgilenmesini çok önemli buluyorum. Bu noktada, bu düşüncemi hayata geçiren belki de en güzel örneklerinden birisi de bugün sizlerle bir araya gelmemize vesile olan “Mültecilerin Yerleştirilmesi” projesi. Bu proje, hem mülteciler ile ilgili çalışmalarda sivil toplumun aktif bir şekilde yer alması bakımından hem de kamu-sivil toplum-yerel yönetim işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil etmesi bakımından büyük önem arz ediyor.” ifadelerine yer verdi. 

Oturumda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Çalıştayı Başkanı Tülin Ersöz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçay, Lübnan Belediye Meclis Üyesi Khaled Tadmori ve World Citizen Organization temsilcisi Young Hoon Kwaak, Alanya Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürü Sevda ERDOĞMUŞ, Yazar Anissa Helou, Yazar Aylin Oney Tan, Danışman Dr. Mehmet Ragıp Güzelbey yaptıkları sunumlarla, Kültür ve Gastronomi kapsamında Sürdürülebilir Kentler oluşturulması fikrine katkı sağladılar.

Gerçekleştirilen oturumlarla göçün farklı yönlerinin ele alındığı Zirve, WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DUMAN’ın yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerini içeren konuşması ile sona erdi.