Mülteciler Alanında Koordinasyon ve Sosyal Uyum Çalıştayı
Mülteciler Alanında Koordinasyon ve Sosyal Uyum Çalıştayı
  • Paylaş
Mülteciler Alanında Koordinasyon ve Uyum Faaliyetleri Çalıştayı, 21 Aralık 2017 tarihinde UNHCR ve WALD işbirliğinde gerçekleştirildi.

 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak, 21 Aralık 2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile birlikte Mülteciler Alanında Koordinasyon ve Uyum Faaliyetleri Çalıştayı’nı gerçekleştirdik. Çalıştayımız WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DUMAN’ın açılış konuşmasıyla başladı. Duman konuşmasında, “Toplumsal yapının yeniden şekillenebilmesi açısından göç hareketlerinin rolü yadsınamaz. Sosyal bütünleşme ve entegrasyon düzeyinin artırılmasına yönelik rasyonel politikaların oluşturulması son derece önem arz etmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilebilecek politikalar, göç eden kişi ve grupların göç ettikleri toplumun istikrarını bozmayacak biçimde hayatlarının idame edilmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır. Bugün burada bir ilki gerçekleştireceğimiz çalıştayımızın sonunda “Yerel Yönetimlerde Göç ve Uyum Platformu”nun ilk adımını katılımcı belediyelerimizle birlikte atmış olacağız.” dedi.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, bu illere bağlı ilçe belediyelerinin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılım sağlamış olduğu çalıştayımız, mülteciler alanında yapılan sunumların ardından farklı konuların işlendiği üç oturum ile devam etti. Bu oturumlar mülteciler ile ilgili en tartışmalı konular üzerine ve yerel yönetimlerin bu doğrultuda neler yapabileceğine göre belirlenen “Koordinasyon”, “Sosyal Uyum” ve “Geçim Kaynakları Faaliyetleri” başlıkları altında düzenlendi. Her grubun değerli ve yol gösterici çıktıları elde ettiği etkinliğimizin sonunda bu çıktılar tüm gruplar ile paylaşılarak kolektif bir fayda sağlandı.

Koordinasyon oturumumuzda yerel yönetimlerin karşılaştıkları problemler karşısında çözüm üretmek adına nasıl koordine olabilecekleri üzerine yoğunlaşıldı. Bu doğrultuda, yerel yönetimler arasındaki iletişimin artırılması ve koordinasyon sağlanabilmesi adına düzenli toplantılar yapılması getirilen öneriler arasında oldu. Bunun yanı sıra doğru yardımların daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için belediyeler arasında verilere ulaşımın kolaylaştırılması gerektiği sonucuna ulaşıldı. Kapasite artırma çalışmalarının yapılması, mülteciler ile ilgili mevzuatın iyileştirilmesi ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinin artırılması ise ele alınan diğer konular oldu.

Sosyal uyum oturumunda, mültecilerin sosyal ve kültürel uyum sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve bunlara nasıl çözümler getirilebileceği konuları değerlendirildi. Bu bağlamda en çok karşılan problemlerin, dil sorunu ile kültürel farklılıklar, mültecilerin hak ile hizmetlere erişim konusundaki bilgi eksiklikleri ve içinde bulundukları kötü yaşam koşulları olduğu tespit edildi. Bunları gidermek adına, belediyelerde gerekli göç birimlerinin oluşturması, yerel inisiyatifler geliştirilmesi ve mültecilere danışma mekanizmalarının oluşturulması önerileri getirildi.

Geçim kaynakları faaliyetleri oturumunda ise yine bu alanda karşılaşılan sorunlar görüşülerek çözüm önerileri üzerinde tartışıldı. Geçim kaynakları alanında da mültecilerin en çok karşılaştıkları problemlerden bir tanesi dil bariyeri olarak tespit edildi. Bunun yanı sıra mültecilere yapılan maddi suiistimaller ve mültecilerin çalışma izni ile ilgili doğru bilgiye erişimlerinin eksikliği üzerinde duruldu. Belediye personelinin mülteciler alanında güçlendirilmesi ve göç birimleri kurulması, belediye- sivil toplum- kamu kurumların iş birliğinin geliştirilmesi ve konu ile ilgili stratejik planlamaların yapılması gerektiği getirilen öneriler arasında yer aldı.