Paylaş

WALD Denetim Kurulu Listesi

     

Av.Emin CANACANKATAN 

Denetim Kurulu Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Gönül ÖNAL

Denetim Kurulu Asil Üye

UCLG-MEWA (T.) H. Ali ŞÜKÜR 

Denetim Kurulu Asil Üye

              

Ferrah ŞARMAN

Denetim Kurulu Yedek Üye

Muhsin DOĞAN

Denetim Kurulu Yedek Üye

Nadya TAŞEL  

Denetim Kurulu Yedek Üye