Yerel Yönetimlerde Mülteci Koruma Masaları Projesi
Projeler Yerel Yönetimlerde Mülteci Koruma Masaları Projesi
Yerel Yönetimlerde Mülteci Koruma Masaları Projesi
  • Paylaş

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile birlikte yürütmüş olduğumuz “Mülteci Koruma Masası” projesi 15 Ekim 2017 tarihinde başlatılmıştır. Projenin uygulanması için Sancaktepe ve Gaziosmanpaşa Belediyeleri ile görüşülerek Kasım Ayı itibariyle her iki ilçede de Mülteci Koruma Masaları faaliyete geçirilmiştir. Projenin genel amacı yerel yönetimler ile iş birliği içinde, hak temelli yaklaşım anlayışı ile belediyelerin bünyesinde bulunan hizmet binalarında, Suriyeli göçmenlerin psikolojik, idari ve hukuki sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek ve gerekli yönlendirmelerin yapılacağı bir merkez oluşturmaktır.

Başta Suriyeliler olmak üzere Türkiye’ye göç eden diğer ülkelerden olan kişilerin sorunları ve Türkiye’deki göçmenlerin problemleri göç öncesinde, göç sırasında ve göç sonrasında yaşadıkları problemler olarak üç kategoriye ayrılmaktadır. Mültecilerle ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmalarda genel olarak yaşadıkları travmalar nedeni ile çoğunlukla travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon başta olmak üzere birçok ruh sağlığı sorunu, yetersiz beslenme ve kötü yaşam koşulları nedeni ile fizyolojik sorunlar, sosyal açıdan dil ve kültür farkından dolayı yaşanan sosyalleşememe ve ayrımcılığa uğrama sorunu gibi pek çok problemle karşılaştıkları görülmüştür.

Suriyeli mültecilerin çoğunlukla bilgi eksikliği ve dil probleminden kaynaklanan; istihdam sorunu, ekonomik yetersizlikler nedeniyle yaşanan temel ihtiyaçları giderememe, hangi kurumlardan yardım alınması gerektiğini bilmeme ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayamama gibi problemleri yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu proje ile; mültecilerin doğru kanaldan bilgi almaları aynı zamanda, bu hizmeti yerel yönetimler aracılığıyla alarak üçüncül kaynaklar tarafından verilebilecek olan yanlış yönlendirmelerin en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.

Proje kapsamında; Suriyeli mülteciler ile yerel yönetimlere bağlı birimler arasında koordineli çalışmayı ve idari yönlendirmeleri sağlamak amacıyla, bir destek masası çalışanı, mültecilerin psikolojik sorunları ile ilgili danışabilecekleri ve bu sorunların çözümüne yönelik gerekli görüşme, değerlendirme ve yönlendirmeler konusunda yardımcı olacak bir psikolog ve kişilerin hukuki konularda danışabilecekleri ve hukuk sistemine erişimlerinin kolaylaştırılmasını sağlayacak, gerekli öneri ve yönlendirmeleri yapmak amacıyla bir avukat ve Arapça tercümanlar aracılığı ile hizmet verilmiştir.

Projenin uygulamaya koyulduğu 2017 yılının Kasım ve Aralık aylarında toplamda 234 kişiye hizmet sunulmuştur. Danışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. (%60 Kadın %40 Erkek) Bu kişiler, 25-59 yaş arası bireyler olup, büyük bir çoğunluğu ilk ve ortaokul mezunudur. Danışanların en çok karşılaştığı problemler; finansal destek, barınma, kayıt, işsizlik, sağlık sorunları, kiraların yüksek oluşu, okullaşma ve ayrımcılık konularında olmuştur. Bu problemlerle çoğunlukla dil bariyeri sebebiyle karşılaşıldığı tespit edilmiştir.