Münevver AYDIN

İstanbul Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1982 yılında mezun olmuştur.  Kariyer hayatına 1982 yılında SSMA Deniz İşletmeciliği Şirketi'nde Genel Müdür olarak başlamıştır. 14 yıl burada çalışmasının ardından Teşvikiye Saray Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaya başlamıştır ve görevini hala sürdürmektedir. Münevver Aydın 2017 yılından bu yana WALD Mütevellei Heyet Üyesi olarak görevine devam etmektedir.