Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Değerli Dostlar,

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak; kuruluş tarihimiz olan 1993 yılından itibaren, “Herkes için Demokrasi, Herkes için Hizmet” yaklaşımıyla, toplum odaklı korumanın, sorumlu ve sonuç verici bir yerel yönetişim aracılığı ile yürütülmesi misyonunu taşımaktayız. Toplumun her kesiminin demokratik yönetime aktif katılımını sağlamak amacıyla sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı çözümler üretme gayreti içerisindeyiz. Bu amaçlarımızı küresel ve yerel partnerlerimiz arasında kurmuş olduğumuz bağlarla güçlendirmekteyiz. 

Yerel demokrasi, olabildiği kadar alt birimlerde, halkın istek ve ihtiyaçlarına en etkin karşılık verebilen sistemdir. Yerel yönetimlerin var oluş gerekçesinin özünde demokrasi inancı yatar. Demokrasinin işlevsel hale gelebilmesi ve uygulamaya geçirilebilmesinin en önemli koşulu ise katılımdır. “Katılımcı demokrasi”, artık herkesin üzerinde birleştiği ortak bir istemdir. Toplumsal ihtiyaçların etkin, verimli ve yerinde karşılanması için oluşturulan yerel yönetimler, demokrasi ve katılımın yerele uygulanması açısından da önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin işleyişine halkın katılımı, merkezi yönetime göre daha kolaydır ve demokrasi katılımla gerçekleştiğinde uzun ömürlü olmaktadır.  Günümüzde, yönetime destek sağlama, katkı, katılım ve işbirliği alanlarında önemli gelişmeler kaydeden sivil toplum kuruluşları (STK’lar) katılımcı yönetim talepleriyle halkın yönetime katılımını sağlamakta ve bir anlamda bireylerin ve toplumsal kesimlerin demokratik işleyişe yönelik yaklaşımlarını ortaya koymaktadırlar. STK’lar aracılığıyla bireylerin ve toplumsal kesimlerin yönetime aktif katılımını amaçlayan katılımcı/müzakereci yönetim anlayışı, demokratik işleyişin kapasitesini arttırmayı hedefleyen girişimler olarak görünmektedir. STK’lar ile demokratik yönetim anlayışının geliştirilmesi, merkezi ve yerel yönetimlerle STK’lar arasında işbirliğinin sağlanmasını içeren ilkeler ilk kez uluslararası metinlerde yer almıştır.

Geçmiş tecrübelerimizle, ülkemize kattığımız değerleri aynı kararlılık ve bağlılık ile geliştirerek Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının yerelleştirilmesi amacıyla; akıllı şehirler oluşturulması, iklim değişikliği ile mücadele edilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dezavantajlı grupların dikkate alınması, insan onuruna yakışır iş ve çalışma ortamlarının oluşturulması adına birçok farklı proje yürütmeye ve insanların yaşamlarına hak temelli yaklaşım çerçevesinde değer katmaya devam edeceğiz. 

Sivil toplumun gelişimi için yürüttüğümüz tüm çalışmalara toplumun her kesiminden paydaşlarımızın ve sivil toplumun diğer aktörlerinin katılımını sağlamaya önem veriyoruz. WALD’ın bu 27 yıllık yolculuğunun destekleyicisi olan değerli Mütevelli Heyeti Üyelerimize, paydaşlarımıza ve birlikte yürüdüğümüz tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bu beraberliğin güçlenerek devam etmesini diliyorum.

Mehmet DUMAN
WALD Yönetim Kurulu Başkanı