×
Yönetim Kurulu

Dr. Mehmet DUMAN

WALD Yönetim Kurulu Başkanı

Sefer KOCABAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Tansel KAYA

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Av. Arb. Emin CANACANKATAN

Yönetim Kurulu Üyesi - Muhasip Üye

Yüksek Mühendis Mehmet ÇEVİK

Yönetim Kurulu Üyesi