WALD'ı WALD Yapan Değerler

MİSYONUMUZ

Tüm dünyada sorumlu ve sonuç verici bir yerel yönetişim kurabilmek için kuramsal modeller ve uygulama stratejileri geliştirme konusuyla ilgilenen başta belediye yöneticileri olmak üzere kent uzmanları ve sosyal bilimcilerin bir araya geldiği bir buluşma zemini oluşturmak, WALD tarafından düzenlenen çeşitli forumlar aracılığıyla (konferanslar, seminerler, eğitim programları, araştırma projeleri, yayın dizileri) yeni kavramları ve bakışları tartışmaya açmaktır.

VİZYONUMUZ

Demokrasinin yerel yönetimler arasında daha derinden kavranmasına yardım etmek; yerel yönetimlerin, demokratik, katılımcı yöntem ve süreçleri kurumsallaştırmalarına ve insan haklarının gelişme ve yerleşmesine yönelik alternatif, işlevsel yollar ve araçlar bulmalarına katkı vermek, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini, düşünce alışverişini ve deneyimlerin paylaşılmasını teşvik etmektir.

WALD, kuram ve uygulamanın aynı çatı altında bir araya getirildiği, görüş ve deneyim alışverişine olanak sağlayan, demokrasi ve insan hakları ideallerini paylaşmak ve etkin bir yerel yönetim yaratmak için koşulların tartışıldığı ve kamuoyuna duyurulduğu bir forum sunmayı amaçlamaktadır.