Sabri DERELİ

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur. İlk görevine 1969 yılında İstanbul Müftülüğü'nde başlamıştır. 1974 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne geçmiş, burada Yüksek Tahsil Talebe Yurdu Müdürlüğü, Emlak ve Gelirler Müdür Muavinliği görevlerinde bulunmuştur. 1981 yılında istifaen memuriyetten ayrılarak Ensar Vakfı Müdürlüğü'ne getirilmiştir. 1983 yılından itibaren yayıncılığa başlamıştır. 12 yıllık yayıncılık hayatından sonra, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Florya Sosyal Turistik Tesisler Müdürlüğü'ne tayin edilerek yeniden memuriyete dönmüştür. 1995-2001 yılları arasında İBB Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Dereli, 2001 yılında İBB’de Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı'nın kurulması üzerine, ilk Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı olmuştur. 2002 yılında Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı'na, 2003 yılı başında da Kontrol Daire Başkanlığı’na tayin edilmiştir.

Aralık 2008'de idari işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Sabri Dereli, 2011 yılından itibaren İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır. Ensar Vakfı, Basın Yayın Birliği ve Türkiye Gönüllü Kültür Teşekkülleri Vakıflarının da kurucuları arasında da yer alan Dereli, 2013 yılı itibariyle de WALD Mütevelli Heyet Üyeliği görevini sürdürmektedir.