DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİĞİ

  • Online Etkinlik
  • 2020-12-04 14:00

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla, 1989 yılından bu yana 20 Kasım, “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi imzalamıştır.

Çocukların yetişkinlerden daha farklı ihtiyaçlara ve haklara sahip olması gereğinden yola çıkan BM, bu sözleşme ile çocuk haklarını güvence altına almayı hedeflemiş ve taraf devletleri 54 maddeden oluşan sözleşme maddeleri gereğince kendi iç hukuklarında değişim yapmaya zorlamıştır. Toplam 193 ülke tarafından imzalanan sözleşme en fazla sayıda ülke tarafından imzalanan ve en kısa zamanda yürürlüğe giren uluslararası belge olma özelliğine sahiptir.

Çocuk Hakları’nı şu alt başlıklarda incelemek mümkündür:

1- Refah Hakları: Bu haklar bütün çocukların beslenme, tıbbi hizmet, barınma ve eğitim gereksinimlerini sağlar.

2- Korumacı Haklar: Çocukları yetersiz ilgiden, ev içindeki ihmal, fiziksel ya da duygusal istismardan ya da başka herhangi bir tehlikeden koruyacak haklarla ilgilidir. Korumacı hakların, çocukları yetişkinlere bağımlı kıldığını ve özerkliklerini yok ettiği için eleştiren kimi çocuk hakları savunucuları, korumacı hakların tanımlanması ve uygulanmasında çok hassas olmak gerektiğini ileri sürmektedirler.

3-Yetişkin Hakları: Aynı anda yetişkinlerin tek başlarına sahip oldukları haklara çocukların da sahip olmaları gerektiğini söylemektedir. Bu yetişkin haklarını genç insanlara tanımak, onların önemli alanlardaki özerkliklerini ve bağımsızlıklarını arttıracaktır.

4-Ana-Babalara Karşı Haklar: Çocukların reşitlik yaşına ulaşmadan önce, ana-babaları karşısında daha fazla bağımsızlık sahibi olmaları gerektiğini ifade eder. Yetişkin hakları gibi bu hakların amacı da çocukları korumak değil, kişisel özelliklerini artırmaktır.

WALD olarak, bu yıl 31. si kutlanan "Dünya Çocuk Hakları Günü" kutlamaları çerçevesinde, mülteci ve yerel halktan çocuklarla  "Şiir Okuma Yarışması" düzenliyoruz.

Yarışma başvuruları 17-19 Kasım 2020 tarihleri arasında kabul edilecektir. Türkçe olarak okuduğunuz ve bizlerle paylaşacağınız şiirler jüri tarafından 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında değerlendirilecektir. Kazananlar 04 Aralık 2020 tarihinde online etkinliğimizde şiirlerini bizlerle paylaşacaktır.

Yarışmamıza katılan tüm çocuklarımıza şiir kitabı seti  hediye edilecektir. 

Yarışmamız, 9-12 yaş ve 13-15 yaş olmak üzere iki kategoride yapılacaktır.

Kazananlar çeşitli hediyelerle ödüllendirilecektir. 

1. Kategori'ye

Birinciye Bisiklet 

İkinciye Scooter 

Üçüncüye Kaykay hediye edilecektir.

2. Kategori'ye

Birinciye Fotoğraf Makinesi 

İkinciye Bisiklet

Üçüncüye Kaykay hediye edilecektir.