KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME SEMİNERİ

  • Online Etkinlik
  • 2020-11-26 13:00

Etkinlik kapsamında öncelikle kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve şiddet türleri tanımlanacaktır. Ardından şiddet mağduru olan kadınların, bu kadınların çocuklarının, aile üyelerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunmasına yönelik 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda yer alan düzenlemelere değinilecektir. Şiddet mağduru veya tanığı olunması halinde başvurulması gereken resmi makamlar ile bu makamların alabileceği önleyici ve koruyucu tedbirlere vurgu yapılacaktır. Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanununda kadına yönelik şiddete ilişkin düzenlemeler, kadınların şiddet mağduru olması halinde yararlanabilecekleri adli yardım hükümleri, insani yardım alanında çalışan vakıf ve sivil toplum örgütlerinin şiddet mağduru olan kadınları desteklemedeki rolü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), T.C İçişleri Bakanlığı tarafından projelendirilen KADES uygulaması da etkinlik sırasında ele alınacaktır.