Avcılar Kent Konseyi ile Bir Araya Geldik

Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmektir. 

Kent Konseyleri; merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

WALD olarak Sosyal Koruma Projesi kapsamında, Sosyal Koruma Masalarımızın bulunduğu ilçelerdeki tüm çalışmalarımızı ilçelerde kurulmuş olan kent konseyleri ile sürekli iletişim kurarak yürütüyor, ilçede sosyal bütünlüğün sağlanmasının önemini gözetiyoruz. 

Bu doğrultuda, 9 Aralık 2020 tarihinde, Avcılar ilçesinde çalışmalarını yürüten Avcılar Kent Konseyi temsilcileri ile online bir tanışma toplantısı gerçekleştirdik. Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halis Çelik, Avcılar Kent Konseyi Genel Sekreteri Oğuzcan Mehmet Ercan, WALD Akademi Direktörü Hülya Alper, WALD temsilcileri ve beş mülteci kadının katılım sağladığı toplantının amacı mültecilerin kent konseylerine katılımıyla, yerelde sosyal ve kültürel uyumu destekleyerek, birlikte yapılabilecek çalışmalar ile ilgili planlama yapmaktır.  

Etkinlik, Kent Konseyi Başkanı Turgay Halis Çelik’in konuşması ile başladı. Çelik konuşmasında; ilçede kent konseyi aracılığı ile yürütülen faaliyetlerin tanıtımını anlatarak, bu kapsamda Göç ve Mülteciler Çalışma Grubunun aktif hale gelmesini istediklerini ifade etti. Ayrıca Çelik; resmi mevzuatın henüz Mülteci Meclisi açılmasına olanak tanımadığını belirterek, birlikte yapılacak çalışmalar ile “Göç ve Mülteciler Çalışma Grubunu aktif hale getirebileceğimizi konuşmalarına ekledi.  WALD Akademi Direktörü Hülya ise konuşmasında; mültecilerin yerelde söz gücü yüksek kent konseylerine katılımının önemine vurgu yaptı. 

Toplantının sonunda; her iki kurumun bir araya gelerek kent konseylerine mülteci katılımı konusunda izlenecek yolları planlaması, Kadın Meclisi Başkanı, Gençlik Meclisi Başkanı ve WALD yönetimi ile bir araya gelerek, tanışma gerçekleştirilmesi ve ilgili meclislere mülteci katılımının gerçekleşmesi için planlama yapılması ve aktif olarak Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisine mültecilerin yerleştirilmesinin tamamlanması planlandı.