Bağcılar İlçe Koordinasyon Toplantısı’nda COVID-19 ve Yeni Normalleşme Sürecinde Yapılan Çalışmalar Değerlendirildi

İlçe Koordinasyon Toplantıları, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) öncülüğünde mülteciler alanında iş birliğini güçlendirmek, yerel ölçekte mevcut olan mülteci sorunlarının çözüme kavuşturulması için paydaşları bir araya getirmek, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek ve güçlü bir koordinasyon ilişkisinin sağlanması amacı ile gerçekleştirilen toplantılardır. Kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri ve WALD işbirliği ile koordine edilen bu toplantılara, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri ile birlikte  ilçe içerisinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri katılım sağlamaktadırlar.

Bu doğrultuda; WALD olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliği ile yürütmekte olduğumuz Sosyal Koruma Projesi kapsamında, 30 Aralık 2020 tarihinde, Bağcılar Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde tüm paydaşların katılımı ile “Bağcılar İlçe Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin ile WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, mültecilere sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal uyumun önündeki engellerin aşılması noktasında koordinasyon toplantılarının önemine dikkat çektiler

Toplantıda; “Türkiye’de COVID-19 Sürecinde Yapılan Çalışmalar ve Yeni Normalleşme Süreci”, “Mültecilere Sağlanan Hukuki Destek ve Psikososyal Danışmanlık Hizmetleri”, “Geçim Kaynaklarına Erişim ve Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi”, “Sağlık Hizmetlerine Erişim”, “Mültecilerin Eğitim Süreçlerine Katılımı”, “Sosyal Uyum ve Mentorlük Çalışmaları” ile ” ile “Kurumlar Arası Koordinasyon” başlıkları ele alınarak Bağcılar ilçesi özelinde değerlendirmeler yapıldı