Daha Yeşil Bir Gelecek İçin

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’ (WALD) nın liderliğinde uluslararası konsorsiyumla yürütülen "Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı” projesinin kapanış toplantısı 27 Şubat 2023 tarihinde Vakıf Merkez binasında gerçekleştirildi.

Belçika, Kuzey Makedonya ve Romanya'dan proje partnerlerinin ve uluslararası davetlerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan WALD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet DUMAN; geleceğin karar alıcısı olan gençlerin, yaşadıkları toplumlarda karşılaştıkları çevresel sorunların yerel düzeyde çözümünde toplumsal katkılarına vurgu yaptı.

Projenin; günümüzde gençlerin yaşadıkları toplumlarda karşılaştıkları çevresel sorunların, yerel boyuttaki çözümlerinde nasıl bir aksiyon alacakları sorusu üzerine temellendirildiğini dile getiren Dr. DUMAN, “Bu proje ile gençlerin dahiliyeti ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın belirlediği hedeflere erişilmesinde, gençlerin uygulanacak politikalarda aktif rol alabilmeleri için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarını amaçlamaktadır” dedi.

Toplantıda ayrıca; projenin çıktılarının, yerel ve uluslararası düzeyde gençler arasında etkileşimi arttırdığı, aynı zamanda gençlerin sürdürülebilir bir geleceği desteklemek için küresel bir bakış açısı kazandıklarına vurgu yapıldı.