Dirençlilik ve Ötesi: MARUF23 kentsel sorunları ele almak için paydaşları, STK'ları bir araya getirdi

Marmara Belediyeler Birliği'nin (MBB) öncülüğündeki Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF)’nun, "Dayanıklılık ve Ötesi" ana temasıyla düzenlenen üçüncüsü 4-7 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşti.

İki yılda bir gerçekleştirilen bu etkinlik, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi (ICLEI), Eurocities, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Metropolis gibi birçok paydaşı bir araya getiriyor.

MARUF, kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları (STKlar), belediyeler, üniversiteler ve diğer ilgili paydaşlar arasında bilgi, deneyim ve fırsatların paylaşılmasına odaklanarak Birleşmiş Milletler (BM)’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) ile uyumlu kentsel hizmetleri ve kentsel yönetim yaklaşımlarını değerlendirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, yerel ve küresel bilgi birikiminden faydalanarak, Yeni Kentsel Gündem tartışmalarına da katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen forum, MBB Başkanı Dr. Tahir Büyükakın'ın açılış konuşması ile başladı. Büyükakın, iklim krizi ile mücadelede işbirliğinin önemine vurgu yaparken, MARUF23'ün dayanıklılığı ele alarak kentsel sorunlara çözümler getireceğine inandığını ifade etti.

“Dayanıklılık ve Ötesi” başlıklı açılış oturumunda, özellikle son ekonomik krizler, çatışmalar ve bu yıl Türkiye'yi etkileyen iki önemli deprem gibi doğal afetler bağlamında dayanıklı şehirler inşa etmenin önemi ele alındı. Oturumda ayrıca dirençli kent merkezleri inşa etmede yerel kalkınmanın, kentsel liderliğin, uluslararası dayanışmanın ve işbirlikçi çabaların öneminin altı çizildi.

Etkinliğin açılış oturumu, Kentsel Dönüşüm Danışmanı ve Viyana Eski Belediye Başkan Yardımcısı Maria Vassilakou ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’un da konuşmalarına yer verdi. BM-Habitat Küresel Çözümler Departmanı Direktörü Rafael Tuts ise bir video mesajı aracılığıyla foruma seslendi.

 

Forum, pek çok etkinlik, panel, tartışma ve çalıştayı içerirken, aynı amaç doğrultusunda çalışan sivil toplum kuruluşları için de bir ağ oluşturma platformu sunuyor.