Göç Küresel Görev Gücü Üçüncü Toplantısı

WALD’ın kurucu ortakları arasında bulunduğu Göç Küresel Görev Gücü (Global Taskforce on Migration, GTFM), üçüncü toplantıyla 11 Mayıs 2021 tarihinde, “Göçmen ve Mültecilerin İşgücü Piyasalarına Erişimi” başlığıyla bir araya geldi. 

Etkinlikte, göçmen ve mültecilerin sosyal uyumunda insan onuruna yaraşır iş fırsatlarına erişimin önemi, göçmen işçilerin sömürü riskinin azaltılması, istihdam konusunda özel sektör ile yerel ortaklıkların etkisi ve mülteci ve göçmenlerin yerel ekonomilere katkısı gibi konular ele alındı. WALD tarafından ve Raporlama Uzmanı Barış Timur’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Göçmen ve Mülteci İşçilere Yönelik Suiistimallerin Engellenmesi ve Şikâyet Mekanizmalarına Erişim” konulu oturum büyük ilgi gördü. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya Memişoğlu, Asya Belediye Başkanları Forumu Genel Sekreteri Goshstab Mozaffari ve UNHCR Avrupa Bölge Ofis Temsilcisi Susanne Klink’in katıldığı oturumda bölgesel iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Göç Küresel Görev Gücü üçüncü toplantısında; 2022 yılı içerisinde dördüncü toplantısını yapacağını duyurarak, 2021 yılı çalışmalarını düzenleyeceği tematik bir toplantıyla sonlandıracağını paylaştı.