GTFM Çatısı Altında Yerel Entegrasyon Politikaları Tartışıldı!..

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile birlikte yürütücü üyesi olduğumuz Göç Küresel Görev Gücü (Global Task Forse on Migration (GTFM) üyeleri olarak düzenlemiş olduğumuz “Yerel Yönetimler ve Uzun Süren Mülteci Krizi: Öğrenilen Temel Derslerin ve Önerilerin Paylaşılması Forumu” çok sayıda ulusal ve uluslararası davetlinin katılımı ile 12 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Forumun açılış konuşmasını yapan;  UNHCR Cenevre Ofisi Yüksek Komiser Yardımcısı Gillian TRİGGS konuşmasında;  “Yerel yönetimler adanmışlık ve büyük özverilerle mültecilere yönelik; eğitim, sağlık, barınma konularında olanak sağlamaktadırlar. Sadece gelen misafirler için değil yerel halk için de bir düzen ve uyum gerekmektedir. Bütüncül bir yaklaşım çerçevesinden baktığımızda, yerel yönetim temsilcilerine ve başkanlarına bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. 

Foruma ana konuşmacı olarak katılan Şanlıurfa Belediye Başkanı ve UCLG – MEWA Eş Başkanı Av. Zeynel Abidin BEYAZGÜL’ katılımcılara hitabında; “Göç meselesi refah seviyesini aşağı çekebilecek riskleri taşımaktadır. Bu nedenle göç olgusunu yerel değil küresel bir olgu olarak değerlendirmeliyiz” dedi. BEYAZGÜL konuşmasını; “Göç; kültürlerarası bütünleşme noktasında, birlikte yaşama kültürü ve zenginlikler sunmaktadır. Farklı topluluklar arasında oluşturulan sosyal uyum son derece önemlidir.  Bu nedenledir ki; yerel yönetimlere verilen destekler ve refah seviyesinin korunması, yerel halkın göçmenlerle arasındaki paylaşımı sosyal uyumu güçlü kılacaktır” ifadeleri ile sonlandırdı.

Foruma İtalya’dan katılan Lampedusa Eski Belediye Başkanı Toto MARTELLO insan haklarına vurgu yaptığı konuşmasında; “Kimsenin göç olgusuyla yüzleşmek istemediğini belirterek;  insan hakları çerçevesinde farklı çalışmalarla yerel halk ve göçmen misafirlerin uyum içinde yaşanabileceğini” ifade etti. Forumun bir diğer uluslararası konuşmacısı olan İrbid Belediyesi Uluslararası Projeler ve Programlar Direktör Yardımcısı Leila YOUSSEF ise; “Göçmenler ile yerel halkın uyumu için; kent, ilçe ve mahalleler bazında yapılan çalışmalar son derece önemlidir.” İfadelerine yer verdiği konuşmasını, temel ihtiyaçlara erişim, yerel ekonomiye katılım, kamu katılımının önceliklerine vurgu yaparak tamamladı.

Moderatörlüğünü WALD Akademi Direktörü Hülya ALPER’in yaptığı ve forumun son oturumu olan  “Yerel Yönetimlerin Erişebileceği Kaynakların Yaygınlaştırılması” temalı Oturum UNHCR Cenevre Ofisi Geçim Kaynakları ve Ekonomik İçerme Kıdemli Müdürü Sussanne KLİNK, UNDP Türkiye Program Koordinatörü Bastien REVEL, UCLG Proje ve Göç Politika Uzmanı Fatima FERNANDEZ’in katılımları ile gerçekleştirildi. Katılımcılar konuşmalarında; “kapsayıcı ve bütüncül yaklaşımla yerel kalkınma politikalarına ve sürdürülebilir göç yönetimi kapsamında iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve yaygınlaştırılması” hedeflerine vurgu yaptılar.

WALD olarak üyesi olduğumuz Küresel Görev Gücü (GTFM) tarafından gerçekleştirilen “Yerel Yönetimler ve Uzun Süren Mülteci Krizi: Öğrenilen Temel Derslerin ve Önerilerin Paylaşılması Forumu” UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa VINTON’ın kapanış konuşması ile sona erdi. WINTON konuşmasında; “Yerel yönetimler, tüm insani krizlerle başa çıkmada en ön saflarda yer almaktadır. Bu nedenle UNDP olarak yerel yönetimlerle geliştireceğimiz iş birlikleri çerçevesinde belediyelerle daha yakından çalışmayı arzu etmekteyiz” dedi.