İstanbul Güvenlik Forumu

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 02-03 Mayıs 2023 tarihlerinde "İstanbul Güvenlik Forumu" düzenlendi. Forumun açılış konuşmalarını, ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun gerçekleştirdiği Foruma, WALD temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’den ve bir çok farklı ülkeden politika yapıcılar, akademisyen ve uluslararası kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Bölgesel ve küresel seviyedeki güvenlik tehditlerinin ve çözüm önerilerinin farklı bir bakış açısıyla ele alındığı forumda; dünya güç dengesini değiştiren ve dönüştüren gelişmelerin ışığında terörizm, uluslararası göç ve siber güvenlik konuları değerlendirilirdi.

Forumda ayrıca; "Ukrayna'daki Savaş: Jeopolitiğin Dönüşü ve Bölgesel Güvenliğin Yeniden İnşası", "Transatlantik Güvenlik Mimarisinin Yeniden Kurgulanması; Bilgi Güvenliği: Mezenformasyon, Dezenformasyon ve Propaganda", “Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Orta Asya'nın Bölgesel Güvenliğindeki Rolü”, "ABD, Rusya ve Çin İlişkilerinde Güç Dengesi; Kargaşa Çağında Dengeleyici Bir Güç Olarak Türkiye", "Küresel Güvenliğin Yönetişimindeki Zorluklar: Nükleer Silahların Yayılması, Teknoloji, Enerji ve Çevre", "Savaşın Değişen Doğası ve Savunma Sanayi", "Orta Doğu'daki Keskin Zorluklar ve Balkanlara Yeni Bir Bakış" konuları düzenlenen dokuz faklı oturumda tartışıldı.

İki gün süren program boyunca güvenlik konularının yanı sıra; iklim değişikliği ve çevre sorunları, doğal afetler, salgın hastalıklar, ekonomik krizler, dijitalleşme ve gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği siber tehditler, bilgi güvenliği ve yapay zeka tabanlı sistemlerin yarattığı güvenlik tehditleri alanlarına görüşülerek çözüm önerileri masaya yatırıldı.