Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Tarama Çalıştayı

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’nın da düzenleyicileri arasında yer aldığı Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Tarama Çalıştayı 4-6 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalıştayda; katılımcı demokrasi, yerel yönetişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kentleşme için önemli örgütlenme modelleri ortaya çıkarılabileceği gibi; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Pandemi, Kadın Dostu Kentler, Kent Yönetimi, Karar Alma Mekanizmaları, Kadın Yurttaşlığı, Kadın Girişimciliği, Kadın İstihdamı, Göç, Uyum ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleşmesi konuları ele alındı. 

Çalıştayın açılış konuşmalarını: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı & Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin; TC. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü Bülent Özcan; İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H.Tamer Dodurka; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Çakır; Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı Nuray Karaoğlu ve WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman gerçekleştirdi.

Programda yer alan “ Göç, Uyum ve Kadın Meclisleri” oturumu WALD Akademi Direktörü Hülya Alper tarafından modere edildi. Alper, WALD’ın UNHCR ile birlikte yürüttüğü Sosyal Koruma Projesi bağlamında yerel ve mülteci halktan kadınlara yönelik yapmış oldukları çalışmaları aktardı. Alper, “Kent Konseyi Kadın Meclisi ya da Mülteci Meclisi kapsamında yerel halktan temsilciler ile bir araya gelerek sorunlarını dile getirdiği, temsil hakkı elde ettiği platformlar oluşturduk” demiştir.

WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ise “Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleşmesi ve Kadın Meclisleri" oturumunda konuşmacı olarak yer almıştır. Duman, WALD’ın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları izinde gerçekleştirdiği projeleri katılımcılara aktarmıştır. Duman ayrıca kadın meclislerinin de sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.