Kültür Zirvesi'nde Bir Araya Gelindi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) tarafından düzenlenen Kültür Zirvesi, 28 Kasım- 1 Aralık 2023 tarihleri arasında Dublin'de gerçekleşen zirve; kültürün yerini pekiştirmekle kalmayıp aynı zamanda ağ kurma, iş birliğine dayalı öğrenme ve dünya çapındaki kentler arasında iyi uygulamaların paylaşımını teşvik etmeyi amaçladı.

Çok sayıda yerel yönetim temsilcisinin katıldığı Bu yılki zirvenin teması "Kültür, Gelecek, Hedef: Yerel Vizyonları Küresele Taşımak İçin Harekete Geçiyoruz" olarak belirlendi. Zirve, dünya genelinden 240.000 şehri temsil eden en kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim ağı olan UCLG'nin yanı sıra politika yapıcıları, yerel ve ulusal yönetimler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve uluslararası kuruluşları bir araya getirerek iş birliği ve diyalogu teşvik etti.

UCLG Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD)'nın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet DUMAN’ın moderatörlüğü üstlendiği "Kamusal Alanlar, Topluluklar, Sanatçılara Güven" oturumun açılışında yaptığı konuşmasında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile kültür arasındaki bağın önemine vurgu yaptı. Dr. DUMAN, “Kültürün toplumumuzdaki temellerini güçlendirmeye ve sürdürülebilir kalkınmanın dördüncü ayağı olarak dâhil edilmesi fikrini sağlamlaştırmaya yönelik yeni bir hareketi kesinlikle teşvik ettik.  Kültür, yönetim politikalarımızın özü ve Sürdürülebilir Kentsel Geleceğe ulaşmada itici bir güçtür.” ifadelerini kullandı.

 

Zirvenin önemli bir çıktısı olan Dublin Bildirgesi, “Kültür Hakkı ve Kültür Geleceği Hedefi” üzerine odaklandı ve etkinliğin sonuçlarını ele aldı. Bu bildirge, kültürün sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl katkı sağlayabileceği konusunda önemli bir yol haritası sunuyor.