MÜLTECİ KADINLARA DİLEKÇE YAZMA EĞİTİMİ

Temel hak ve yükümlülükler noktasında insanların kendilerini ifade edebilmeleri çok önemli, yazılı yargılama usulünün hakim olduğu Türk hukukunda dilekçenin ehemmiyeti ise tartışılamaz bir gerçektir. Bu nedenle savaş başta olmak üzere çeşitli sebeplerle ülkemize gelen sığınmacılara Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak; Gaziosmanpaşa ve Kağıthane’de mülteci kadınlara yönelik “Resmi Yazı, Yazışmalar Ve Dilekçe Yazımı” eğitimi gerçekleştirdi.

01 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi olarak yapılan etkinliğe Kâğıthane ve Gaziosmanpaşa Sosyal Koruma Masaları aracılığı ile mülteci kadınlara kurumlara hitaben şikayetlerin ve düşüncelerin ya da taleplerin yetkili makamlara nasıl iletilebileceğini öğretmek amacıyla “Resmi Yazı, Yazışmalar Ve Dilekçe Yazımı” eğitimi verildi.

Eğitimde WALD Sosyal Koruma Masası Avukatı Zeynep Demir tarafından resmi yazılar ve dilekçelerin tanımlamaları yapılarak bu yazılar oluşturulurken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Katılımcıların yapmış olduğu başvurular ve somut örnekler üzerinden değerlendirme yapılarak düşündükleri başvurular kapsamında yol gösterici açıklamalarda bulunuldu.  Eğitimin sonunda WALD Sosyal Koruma Masaları’nın (SKM) benzer konularla ilgili hukuki destekler sağlayacağı ifade edildi.