Pandemi Sonrasında Görülen Yaygın Psikolojik Bozukluklar

Covid-19 pandemisinin fizyolojik etkilerinin yanı sıra psikolojik etkilerini detespit ederek farkındalık oluşturmak amacıyla, 5 Mayıs 2021 tarihinde 22 danışanın katılımıyla Zoom uygulaması üzerinden “Pandemi Sonrasında Görülen Yaygın Psikolojik Bozukluklar” adlı psikososyal destek atölyesi etkinliği gerçekleştirildi. 

Toplantı, Takım Lideri Can Yılmaz tarafından Sosyal Koruma Projesi çalışmalarının özetlenmesi ve eğitime katılım sağlayan Sosyal Koruma Masalarında görev alan çalışanların tanıtılması ile başladı.

Psikolog Hicret Ardıç ve Tercüman Haşim Hicazi tarafından “Pandemi Sonrasında Görülen Yaygın Psikolojik Bozukluklar” başlıklı sunumu ile devam eden toplantıda; pandemi, sosyal bozulma, bilişsel çarpıtmalar, adaptasyon, stres ve stresle başa çıkma yöntemleri, kaygı gibi kavramlar üzerinde duruldu. Sunumun ardından Covid-19 hastalığını geçirmiş olan danışanlar söz alarak, hastalık deneyimlerini paylaştı. Psikolog Hicret Ardıç, danışanların deneyim paylaşımlarının ardından sorularını yanıtlayarak, bilgi kaynaklarının güvenilir olması, pandemiyle ilişkin her türlü sosyal medya ve haber içeriğinin aralıksız takip edilmemesi aynı zamanda düzenli egzersizler yapılması yönünde tavsiyelerde bulundu. 

Katılımcılar verilen bilgilerin, paylaşılan tecrübelerin ve gösterilen örneklerin çok değerli olduğunu ifade ederek teşekkürlerini sundular. Bundan sonraki süreçlerde gerçekleştirilecek etkinlikler için “Aile İçi İletişim”, “Çocuk Eğitimi ve Çocuk Hakları” gibi konu önerilerinin dikkate alınması talepleri ile toplantı sona erdi.