Salgın Sürecinde Bilişsel Hatalar

Covid-19 salgın hastalığı sürecinde mültecilerin ruhsal sağlığını korumak ve iyilik hallerine katkıda bulunabilmek amacıyla “Salgın Hastalık sürecinde Bilişsel Hatalar” etkinliği, Türk Kızılayı Derneği Sancaktepe Toplum Merkezi işbirliğinde 08 Nisan 2021 tarihinde düzenlendi. Etkinliğe 25 kadın, 5 erkek toplam 30 geçici koruma altında bulunan Suriyeli katılım sağladı. 

Toplantıda, Türk Kızılayı Derneği Eğitmeni Hicret ARDIÇ tarafından duygu ve düşünce arasındaki ilişkinin detayları paylaşıldı. Sonrasında ise yaygın olarak gerçekleştirilen bilişsel hatalar ile ilgili detaylar aktarıldı. Bu bölümde eğitmen tarafından sıklıkla gerçekleştirilen bilişsel hatalardan aşırı genelleme, zihinsel filtreleme, aşırı değersizleştirme, zihin okuma ve felaketleştirme düşünce hatalarının duyguları ve davranışları nasıl etkilediğine odaklanıldı. 

Etkinliğin ikinci bölümünde ise özellikle; salgın hastalık sürecinde ne tür bilişsel hatalar yapılabileceği ve ruhsal sağlığını koruyabilmek amacıyla bu düşünce hatalarından nasıl korunabileceği üzerinde duruldu. Etkinliğin üçüncü oturumunda ise, psikolojik destek almanın önemi ve zamanı konuşulmuştur. Bu oturumda, ele alınan tüm konularda WALD ve Kızılay’a başvuru gerçekleştirilebileceği bir kez daha ifade edildi. Etkinlik soru cevap bölümü il  sona erdi.