Türkçe Konuşma Kulübü Etkinliği

Sosyal uyumun başat faktörlerinden biri olarak iletişim görülmektedir. Bu minvalde kendini ifade etmede en önemli araçlardan bir tanesi de dildir. Özellikle dış göçlerle birlikte yerelde sosyal uyumun sağlanması noktasında dil bariyerlerinin kaldırılması büyük önem taşımaktadır. WALD olarak bizler de bu bağlamda yerel halk ve mültecilerin birbirleriyle olan iletişimlerinin artırılması noktasında Türkçe konuşma etkinlikleri düzenlemekteyiz. Bu minvalde 6 Mayıs 2021 tarihinde Gaziosmanpaşa ve Sultangazi Sosyal Koruma Masası tarafından online olarak sekiz mülteci danışanın katılımıyla Türkçe Konuşma Kulübü Etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, sağlık ve teknoloji konuları hakkında katılımcılara söz verilerek Türkçe konuşmalarına katkı sağlanması amaçlandı.

Katılımcılar, bu çalışmada öğrendiklerini pratikte uygulama fırsatı yakaladılar. Soru cevap bölümü ile devam eden programda,  memnuniyetler dile getirilerek bu tarz uygulamalı pratiklerin sosyal uyum noktasında son derece önemeli olduğu vurgulandı.