WALD, UCLG-MEWA İSTİŞARE TOPLANTISI 22’YE KATILIM SAĞLADI

Üyeleri arasında yer aldığımız; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) “Bölgesel Sinerjiyi Yeniden Canlandırmak” temalı 22. Toplantısı, UCLG-MEWA Başkanı, Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohamed Saadie, WALD Yönetim Kurulu Başkanı ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, UCLG-MEWA Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Başkanı Kazan Belediye Başkanı İlsur Metshin, UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz’ın konuşmalarıyla ve çok sayıda yerel yönetim, ulusal ve uluslararası temsilcilerinin katılımı ile 15-16 Şubat 2022 tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü yapılan 2022 dönemi İstişare Toplantısı kapsamında UCLG MEWA ailesinin tüm üyeleri ve paydaşları, hem deneyimlerini hem de yenilikçi fikirlerini aktararak toplantının verimli geçmesini sağlamışlardır. Bu çerçevede İstişare toplantısında belirlenen ana temalar programın ruhunu yansıttı. Bu temalar, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem On Yılında Orta Doğu ve Batı Asya”, “Sürdürülebilir Kalkınma Yerelde Nasıl İvme Kazanır?”. “VLR İvmesini Sürdürmek: Bölgede Yeni Girişimler” ve “SKA’ların Yerelleştirilmesinde Ortaklık Yaklaşımları” oldu.

Birleşmiş Milletler’in yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için yaptığı küresel eylem çağrısını temel alan programın açılış oturumunun moderatörlüğünü yapan WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ve UCLG MEWA Genel Sekreteri, “UCLG-MEWA ağının ve bölgemizin, küresel gündemler ve gelişmeler ışığında yerel sorunlara çözümler üretebilme kapasitesini artırmak birincil önceliğimizdir. Bu iki günlük istişarenin bu noktada kilit bir rol oynayacağına inanıyoruz” diyerek sözlerine şöyle devam etti: 

“2030 yılında daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşmak için Birleşmiş Milletler günümüz dünyasının en acil aksiyon alınması gereken sorunlarını belirledi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 yılına kadar dünya genelinde yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek hedeflerini kapsıyor. Her alanda kalkınma sağlayamadığımız sürece ekonomik büyüme ve sürdürülebilirliği güvence altına alamayacağız”. Dedi. 

WALD’ı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi aynı zamanda UCLG-MEWA Mali Yönetim Komitesi Üyesi Av. Arb. Emin Canacankatan’ın katıldığı UCLG-MEWA İstişare Toplantısı'22 Özel Oturumu’nda “Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi ancak ortak bir çalışmayla mümkündür. Bunun gerçekleşmesi için yeni çözümler belirlemeli, ortaklıklar yaratılmalı, genç, yenilikçi beyinlerin engin potansiyelini ortaya çıkarmalıyız. Tüm ülkelerin sorunları var ancak paydaşların etkin ve verimli işbirlikleriyle sorunlara çözümlerde üretilmektedir. Teknolojik dönüşüm ve dijitalizasyon, sorunların çözümü olduğuna, çözümlerin geliştirilebildiğine çok iyi bir örnektir.” konularının önemi vurguladı.