Yerelde Kooperatifçilik Hareketi

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akemisi Vakfı (WALD) Yerelde ekonomik döngülerin hızlanması ve bireylerin kooperatifler aracılığı ile  yeni pazarlar oluşturmaları noktasında sürdürülebilir ve kapsayıcı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda; Geçtiğimiz yıl iki ilçede (Sultangazi, Gaziosmanpaşa) pilot uygulaması başarı ile tamamlanan kooperatifçilik konusunda yerel yönetimlere, danışmanlık hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Bu bağlamda;

•Kooperatiflerin esasları ve temel ilkeleri,

•Kooperatiflerle ilgili yeni trendler ve en iyi uygulama örnekleri,

•Sosyal ve platform kooperatifçiliğine giriş,

•Yerel yönetimler ve kooperatif işbirlikleri: yaklaşımlar ve iyi örnekler

•Yerel ve ulusal karar alma süreci ve kooperatiflere katılım yöntemleri,

•Kooperatiflerde bir değer önerisi tasarımı ve geliştirme, sürdürülebilirlik ve kanvas iş modeli,

•Kooperatiflerin mevzuat yapısı (kurulum, dağılma, denetim, vb.)

•Kooperatiflerin mali ve idari yönetimi, şeffaflık ve denetim     

•Kooperatifler için iletişim ve dijital pazarlama, 

•Kooperatifler için lobicilik ve savunuculuk,

konu başlıklarında eğitimler yapılması noktasında hazırlıklarını devam ettiriyor. WALD olarak başlatmış olduğumuz bu proje, Sürdürebilir Kalkınma Amaçları’ndan 8. hedef olan “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”ye ve 17. hedef olan “Amaçlar için Ortaklık” başlığını odak almaktadır. Ayrıca; yerelde oluşturulacak kooperatifler aracılığı ile üretilen ürünlerin markalaşması sağlanarak ulusal ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi de hedefleniyor.