YILIN SON KOORDİNASYON TOPLANTISI

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), yılın son koordinasyon toplantısını 24 Aralık 2021 tarihinde Sancaktepe Belediyesi ve ilçede hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

WALD, UNHCR ve Sancaktepe Belediyesi iş birliğinde 2017 yılından itibaren yürütülen Sosyal Koruma Projesi kapsamında ilçe sınırlarında yer alan kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının sahada yaptıkları çalışmaların paylaşılması ve gelecekte yapılacak iş birliklerinin müzakere edilmesini hedefleyen toplantının açılışında konuşan Sancaktepe Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Yunus Kul ve WALD Akademi Direktörü Hülya Alper ilgili çalışmalarda; kurumlar arası iletişim ve iş birliğini arttırılması, mültecilere sunulan hizmetlerin kalitesini yükseltilmesi, sosyal uyum sürecini sekteye uğratacak ayrılıkçı söylemlerin önüne geçilerek doğru bilgiye erişim imkânlarının belirlenmesi adına koordinasyon toplantılarının önemine vurgu yaptılar. 

Pandemi sürecinde teknolojinin sağladığı tüm imkanlar değerlendirilip sunuluş biçimleri değişse de WALD’ın hizmetlerinin ara vermeden devam ettiğinin altı çizildi. Bu süreçte WALD Sancaktepe Sosyal Koruma Masası faaliyetleri kapsamında başta sağlık, eğitim, kimliklendirme süreci, hassas vaka takipleri, hukuki destek, gıda desteği, maddi yardım, sosyal uyum olmak üzere birçok alanda gerçekleştirilen çalışmaların telefon ve internet üzerinden devam ettiği ayrıca iletişim araçlarının ilgili kurumlarla paylaşıldığının üzerinde duruldu. 

Toplantıda özellikle çoğulcu ve katılımcı demokrasi anlayışı içerisinde kent konseyi ve alt çalışma gruplarının oluşturulmasına vurgu yapıldı. Bu gruplarda özellikle yabancılar ve mültecilerden yararlanarak sorunların çözümüne ve birlikte yaşam kültürünün oluşmasında etkili olacağının altı çizilerek toplantı sona erdirildi.