Dünyanın çeşitli yerlerinde savaş, şiddet ve zulüm sebebiyle yerlerinden edilmiş 70 milyondan fazla insanın sorunlarının ele alındığı ve Türkiye'nin eş başkanlığını yaptığı "Birinci Küresel Mülteci Forumu", 17-18 Aralık 2019 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Küresel Mülteci Forumu,  dünyadaki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların yaşam kalitesini iyileştirmek için tüm paydaşların daha somut ve uzun soluklu siyasi ve pratik değişimleri beraberinde getirecek anlamlı vaat ve taahhütlerde bulunmalarını sağlamayı hedefleyen forum, 2018 yılında kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın hükümetler, özel sektör, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum tarafından hızla hayata geçirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Mültecilere yönelik tarihte ilk kez düzenlenen foruma farklı ülkelerden mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dünyasından liderler, sivil toplum kuruluşu ve insani yardım kuruluşu temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla delege katılım sağladı.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) ve İsviçre Hükümeti’nin ev sahipliği yaptığı forum’un eş başkanlığını Türkiye, Pakistan, Etiyopya, Kosta Rika ve Almanya yaptı. Birinci Küresel Mülteci Forumu yük ve sorumluluk paylaşımı için gerekli düzenlemeler, eğitim, istihdam ve geçim kaynakları, enerji ve altyapı, çözümler ve koruma kapasitesi adı altında altı ana konu başlığında gerçekleştirildi. WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ve WALD Akademi Direktörü Hülya Alper’in katılım sağladığı Forum, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açılış konuşmasıyla başladı.

WALD olarak katılım sağladığımız Küresel Mülteci Forumu’nun eş başkanlığını yapan T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’da foruma katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, mülteci sorununun çözülmesi konusunda Türkiye'nin on yıldır tek başına taşıdığı sorumluluğu diğer ülkelerin de taşıması gerektiğini vurguladı. T.C Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birçok ülke temsilcisi ve AB Delegasyon temsilcilerinin yer aldığı “The Syrian Refugee Crisis - Delivering in Partnership" konulu oturumda uluslararası göç politikaları tartışıldı. Çavuşoğlu; Suriyeli mülteci krizinin çözümünde daha adil yük ve sorumluluk paylaşımı gerektiğinin altını çizerek, bu konuda uluslararası yakın işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı. WALD Yönetim Kurulu Mehmet Duman ise, “Framing Education in Emergencies” konulu oturuma katılım sağlayarak, WALD’ın bu alanda yaptığı çalışmaları ve deneyimlerini paylaşıldı. 

Forum’da, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR), mülteciler için devletlerin ve özel sektörün yaklaşık 10 milyar dolar taahhütte bulunduğunu duyurmuş, katılımcı hükümetler de mülteciler için üç milyar dolar yardım yapmayı ve 50 bin mültecinin barınmasının sağlanmasını vadettiler.