Suriyeliler Barometresi 2019

Günümüzde yaşanan çatışmaların sayısı, karmaşıklığı ve uzun süren yapıları nedeniyle zorla yerinden edilenlerin sayısı daha önce görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. Şu anda tüm dünyada zulüm, çatışma, yaygın şiddet ve insan hakları ihlalleri yüzünden yaklaşık 80 milyon insan yerinden edilmiş durumdadır. 2019’da savaş, zulüm ve çatışmalardan dolayı ülke sınırları içinde yerinden edilen ya da başka ülkelere kaçanların sayısı 80 milyona yaklaşmıştır. Bu da dünya nüfusunun %1’inden fazlasının, yani her 97 kişiden birinin zorla yerinden edildiğini göstermektedir. Zorla yerinden edilen insanların çoğu kendi ülkeleri içinde kalmaya devam etse de, yaklaşık 30 milyon mülteci can güvenliğini sağlama almak ve korunmakiçin başka ülkelere sığınmıştır.

Suriyeliler, dünyanın en büyük mülteci nüfusunu oluşturmaktadır. Suriye’nin çatışmalardan önceki nüfusunun yarısı yerinden edilmenin olumsuz sonuçlarını yaşamış ve 5,5 milyonun üzerinde Suriyeli komşu ülkelere sığınmıştır. Tarih boyunca yoğun göç ve iltica hareketlerinin yaşandığı bir coğrafyada bulunan Türkiye, 3,6 milyonunu geçici koruma altındaki Suriyelilerin oluşturduğu yaklaşık 4 milyon mülteci ve sığınmacıyla dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Türkiye, uluslararası koruma ve geçici koruma alanlarında son derece kapsamlı bir yasal  çerçeven oluşturmuştur: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği, uluslararası korumaya muhtaç kişilerin Türkiye’de yasal olarak kalışını, kayıt ve uluslararası koruma süreçlerini ve hak ve hizmetlere erişimini düzenlemektedir. Öte yandan kamu sistemleri ve ulusal kurumların hizmetleri genişletilerek Türkiye’de uluslararası koruma başvurusunda bulunan kişilerin sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimi sağlanmış ve geçim imkânlarına ulaşmaları mümkün kılınmıştır.

Suriyeliler Barometresi 2019, bu bağlamda yıllardır süren birlikte yaşama pratiklerinin etkileşim, ilişki ve tecrübe boyutundaki yansımalarıyla Türk vatandaşlarının ve Suriyelilerin sosyal algılarını incelemek üzere gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. Birçok konunun etraflıca değerlendirildiği çalışma, kişilerin bireysel isteklerini de ele almakta ve odak grup görüşmeleri ve anketler üzerinden çalışmaya katılanların dile getirdiği görüşlere ve eldeki bulgulara göre pek çok öneriyi ortaya koymaktadır. UNHCR Türkiye olarak Suriyeliler Barometresi 2019 çalışmasının bu alanda çalışmak isteyen birçok kişi için değerli bir kaynak olacağını ümid ediyor ve gerçekleştirdikleri özverili çalışmadan dolayı Sayın Profesör M. Murat Erdoğan’a ve ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu vesileyle Suriyeliler Barometresi 2019’a katkılarından dolayı Akademik Kurul’a da teşekkür ederiz.

Katharina Lumpp

UNHCR Temsilcisi