WALD Almanak 2019

Değerli Okurlar,

Günümüzde yerel yönetimler ve demokrasi ilişkisi her geçen gün biraz daha önem kazanmakta; bu doğrultuda yerel demokrasi ve demokratik yerel yönetim kavramlarını da ortaya çıkarmaktadır. Demokratik sisteme hayat veren, onu diğer sistemlerden ayıran ve onu benzersiz kılan iki ilke eşitlik ve özgürlük kavramlarıdır. Günümüzde yerel yönetimler demokrasinin temel kurumları olarak görülmektedirler. Yerel yönetimler halkın yönetime katılmasını sağlayan ve halka kendi kendilerini yönetme erdemi kazandıran en önemli kuruluşlar olmalarının yanında, demokrasinin en etkin bir şekilde hayata geçirildiği kuruluşlardır. Yerel yönetimler demokrasinin tabandan tavana yayılmasını sağlayan kurumlardır.

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak; kuruluşumuzdan itibaren (1993) “Herkes için Demokrasi, Herkes için Hizmet” yaklaşımıyla, toplum odaklı korumanın, sorumlu ve sonuç verici bir yerel yönetişim aracılığı ile yürütülmesi misyonunu taşımaktayız. Toplumun her kesiminin demokratik yönetime aktif katılımını sağlamak amacıyla sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı çözümler üretme gayreti içerisindeyiz. Bu amaçlarımızı küresel ve yerel partnerlerimiz arasında kurmuş olduğumuz bağlarla güçlendirmekteyiz.

2019 yılı ülkemizdeki “birlikte yaşam”, “toplumsal güven” ve “sosyal uyum” konuları açısından önemli bir yıl olmuştur. Geçmiş tecrübelerimizin bize kattığı değerlerden de faydalanarak, özellikle Türkiye gündeminde önemli bir yer tutan mültecilerin sosyal uyumunun güçlendirilmesi, akıllı şehirler oluşturulması, iklim değişikliği ile  mücadele edilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, toplumsal cinsiyet eşitliği, dezavantajlı grupların dikkate alınması ve insan onuruna yakışır iş ve çalışma ortamlarının oluşturulması adına birçok farklı proje yürütmeye ve 2020 yılı içerisinde de insanların yaşamlarına hak temelli yaklaşım çerçevesinde değer katmaya devam edeceğiz.

Sizler için derlediğimiz bu yayında; 2019 yılı içerisinde hak temelli yaklaşımı ve 2019 yılında ülkemizin içinde bulunduğu konjonktürü göz önünde bulundurarak, demokratik, birlikte yaşama kültürü yüksek, ekonomik olarak dinamik bir Türkiye için, yürüttüğümüz çalışmaları değerli bilgilerinize sunarız. 2019 yılı içerisinde yürüttüğümüz tüm çalışmalarda emeği geçen ve barışçıl bir dünya için insanların hayatına dokunan değerli Mütevelli Heyeti Üyelerimize ve birlikte yürüdüğümüz tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Mehmet DUMAN

WALD Yönetim Kurulu Başkanı