Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler

Göç; küreselleşme ve uluslararası alandaki siyasi, ekonomik ve toplumsal krizlerle birlikte dünyanın gündemine oturmuş ve bu alandaki çalışmalar hız kazanmıştır. Küreselleşme, bir yandan ülkeler arasındaki sınırları yok ederken, öte yandan yeni sınırlar oluşturmaktadır. Bugün, artık küreselleşen dünya düzeninde göç olgusunun önemi daha da artmış bulunmaktadır. Bunun sonucunda da farklı coğrafyalardan gelen insanlar aynı zamanda kültürlerarası etkileşimi de sağlamaktadır. Dolayısıyla günümüzde uluslararası göçün pek çok ülke için önemli bir olgu haline geldiği görülmektedir.

Çeşitli nedenlerle gerçekleştirilen göç olayları, farklı kültürlerin karşılaşmasına neden olmakta ve kültürlerin birbirlerini tanımalarına olanak sağladığı gibi aynı zamanda kültürlerarası çatışmalara da neden olmaktadır. Her ne kadar uzak coğrafyalara göç etmek ve sınırları aşmak insanlığın tarihi kadar eski sayılsa da, bugünkü anlamda üzerinde durduğumuz uluslararası göç kavramı ancak 19.yüzyılda olgunlaşabilmiştir. Bunun nedeni yaşadığımız yüzyılda etnik ve kültürel birlik üzerine kurulmaya çalışılan ulus-devletlerin siyasal güçleri ile belirledikleri toprak parçaları ve bu alanlardaki yurttaşları üzerinde, egemenlik haklarının belirgin şekilde ortaya çıkmış olması ve uluslararası kabul görmesidir. Böylece ulusal sınırların belirlenmesi ve bu sınırları geçen kişilerin “yurttaş” ve “yabancı” kimlikleri ile kayıt altına alınması süreci başlamıştır. Bu anlamda “mültecilik” olgusu ortaya çıkmıştır.

Mültecilik, hem ülkesini terk etmek zorunda bırakılan kişiyi hem de hedef ülkeyi ve vatandaşlarını etkilemektedir. Dolayısıyla sorunun çözümü için küresel ortaklıkları içeren politikalar geliştirilmesi gereklidir. Şayet, bu küresel hareketliliğin sebepleri ortadan kaldırılırsa, mülteciliğin olumsuz sonuçları da en aza indirilmiş olacaktır. Günümüzde önemli bir gündem maddesi haline gelen göç hakkında ne yazık ki yeterli kaynak bulunmamaktadır. Daha yaşanabilir bir dünyaya hak ve eşitliklerin korunması yoluyla ulaşılabileceğini savunan bir kurum olarak bizler de göç ve göçün getirdiği sorunlara ışık tutmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) olarak 21. yüzyılın en önemli konularından olan göçü ele aldığımız bu yayınımızı sizlerle buluşturmanın mutluluğu yaşamaktayım.

2016 yılında ilk baskısını gerçekleştirdiğimiz yayınımız, güncel verilerle ve yeni makalelerle desteklenerek yeniden hazırlanmıştır. Göçü çeşitli boyutlarıyla ele aldığımız “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler:Tespitler ve Öneriler” kitabımızın, sadece yerel yönetimler için değil, göç konusunda çalışmalar yapan herkes için çok yararlı bir kaynak olacağına inanıyorum. Değerli fikirlerinden istifade etmemize imkan veren tüm akademisyenlerimize ve bu yayının sizlere ulaştırılmasında emeği geçen herkese en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla.

Mehmet DUMAN

WALD Yönetim Kurulu Başkanı